Okul Uygulamalarımız

Dünyanın her yerinde en önemli değer, çocuklardır. Gelişmiş ülkelerde ise, çocuklara verilen değer,
çocukların yaşadıkları her yerin onlar için güvenli hale getirilmesiyle gösterilir.